Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9313
Название: ВПЛИВ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА РОЗВ'ЯЗАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Авторы: Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Ключевые слова: влада, бізнес, соціальне партнерство, моделі взаємодії, соціальна відповідальність.
Дата публикации: 2013
Библиографическое описание: Слюсаренко В.Є. ВПЛИВ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА РОЗВ'ЯЗАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ [Текст] / В.Є. Слюсаренко // НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ: збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2013. - Вип.23.17. С. 384-390
Серия/номер: УДК;338.244.2
Краткий осмотр (реферат): Розглянуто сутність взаємодії влади, бізнесу та третього сектору як важливого чинника соціального-економічного розвитку. Проаналізовано сучасний стан трьохстороннього партнерства в Україні та вказано напрями його подальшого впровадження. Доведено значущість соціальної відповідальності трьох секторів як необхідної складової економіки. Обгрунтовано основні концептуальні моделі співпраці між трьома структурами та показано механізми їх функціонування. Визначено результати і наслідки реалізації ефективної взаємодії влади, підприємців і громади в напрямі розвитку соціальної сфери.
Описание: The essence of the interaction between government, business and the third sector as an important factor of social and economic development is considere. The current state tripartite partnership in Ukraine is analyzed and directions for its further implementation are shown. The importance of social responsibility of 3 sectors as a necessary component of the economy is proved. The basic conceptual models of cooperation between 3 strucures are substantiated and mechanisms of their functioning is shown. Outcomes and implications of effective interaction between government, business and community towards the development of the social sphere are defined.
Тип: Text
Тип публикации: Стаття
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9313
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.