Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9342
Title: Вплив рівня оподаткування на розвиток економіки або її тінізацію
Authors: Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Філіп, Каріна Олександрівна
Keywords: тінізація економіки, податкова система, податкове навантаження.
Issue Date: 2014
Citation: Слюсаренко В.Є.Вплив рівня оподаткування на розвиток економіки або її тінізацію [Текст] / В.Є. Слюсаренко, К.О. Філіп // Вісник Житомирського державного технологічного університету Серія: Економічні науки № 3(69)- 2014 с. 92-100.
Series/Report no.: УДК;336.221.4+336.224
Abstract: Розглядається процес тінізації української економіки,який значною мірою стримує соціально-економічний розвиток країни, створює економічну загрозу. Аналізує офіційні оцінки даного явища Міністерства економіки України, вітчизняних та зарубіжних експертів. Акцентована увага на факторах виникнення тінізації економіки України, а саме на основному з них - податковому навантаженню. Досліджено досвід зарубіжних систем оподаткування, здійснено порівняльний аналіз ставок податків та зборів й об’єктів оподаткування у Чехії,Польщі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Україні. Проаналізовано структуру доходів та витрат у таких галузях економіки: сільське, лісове та рибне господарства, оптова й роздрібна торгівля, промисловість станом на 01 січня 2013 року на основі статистичних даних Державного комітету статистики України. також запропоновані шляхи реформування вітчизняної податкової системи як основного фактору протидії тінізації економіки враховуючи проведені дослідження.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9342
ISSN: 1728-4236
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.