Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10622
Title: Облік, аналіз і внутрішньогосподарський контроль виплат працівникам: організація і методика
Other Titles: Accounting, analysis and in-company control of payments to employees: organization and methods
Authors: Шоляк, Оксана Юріївна
Даньків (науковий керівнк), Йосип Якимович
Keywords: Облік, аналіз і внутрішньогосподарський контроль виплат працівникам, виплати працівникам, людський капітал, заробітна плата, соціальні гарантії, облік, аналіз, внутрішньогосподарський контроль.
Issue Date: 18-Feb-2011
Publisher: Національна академія статистики, обліку та аудиту
Citation: Шоляк О.Ю. Облік, аналіз і внутрішньогосподарський контроль виплат працівникам: організація і методика. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2011.
Series/Report no.: Автореферати кандидатських дисертацій;
Abstract: У дисертації досліджено сутність таких понять як інтелектуальний капітал, людський капітал, заробітна плата; досліджено і уточнено суть та класифікацію соціальних гарантій як об’єкта та елемента соціально-трудових відносин. Проведено аналіз нормативно-правового регулювання обліку виплат працівникам в результаті чого запропоновано організовувати облік виплат працівникам за такими рівнями: мега-, макро-, мезо- та мікроекономічний. Розроблено теоретико-практичні основи порядку формування фонду виплат соціальних гарантій працівникам з метою конкретизації напрямів облікового відображення соціальних процесів на підприємстві. Для забезпечення контролю ефективності здійснення виплат соціальних гарантій працівникам пропонується внести коригування до фінансової звітності, розроблено форми внутрішніх звітів. Запропоновано методику внутрішньогосподарського контролю виплат працівникам з теоретично обґрунтованим ранжуванням контрольних процедур на методичній стадії контролю та удосконалено методику аналізу для забезпечення інформаційних запитів різних груп користувачів.
Description: Досліджено сутність таких понять як інтелектуальний капітал, людський капітал, заробітна плата, суть та класифікація соціальних гарантій.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10622
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.