Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19755
Title: Особливості мобінгу в середовищі університетської інтелігенції
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: мобінг, інтелігенція, університет
Issue Date: 2018
Publisher: ДВНЗ «ДонНТУ»
Citation: Мателешко Ю.П. Особливості мобінгу в середовищі університетської інтелігенції / Мателешко Ю.П. // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Покровськ, ДонНТУ, 19-20 квітня 2018 р.). – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. – С. 165-168.
Abstract: У вищих навчальних закладах є значні інституційні можливості для здійснення мобінгу. Адже трудова діяльність науково-педагогічних працівників може бути припинена адміністрацією на підставі закінчення терміну договору, непроходження конкурсу, відсутності навантаження тощо. Їхню вразливість також посилює брак антимобінгових правил, процедур та законів, а також те, що у випадку звільнення їм важко знайти інше аналогічне місце роботи через фактичну закритість конкурсних процедур у вищих навчальних закладах. Все це доводить, що наша університетська інтелігенція – одна з найбільш незахищених категорій найманих працівників.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19755
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osoblyvosti_mobinhu.pdfтези362.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.