Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2743
Title: О дикости задачи описания некоторых классов групп
Other Titles: Про дикість задачі описання деяких класів груп
Authors: Шапочка, Ігор Валерійович
Keywords: розширення груп, Матричне зображення
Issue Date: 1998
Publisher: Поличка "Карпатського краю"
Citation: Гудивок П. М., Шапочка И. В. О дикости задачи описания некоторых классов групп // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. мат. - 1998. - Вип. 3. - С. 69-77.
Abstract: Нехай $G_{m,s,n}$ --- скінченна $p$-група, яка є розширенням абелевої групи $M_{m,s}$ типу $(p^s,\ldots, p^s)$ ($m$~--- мінімальне число твірних групи $M_{m,s}$) за допомогою циклічної групи $H_n$ порядку $p^n$. В роботі встановлюєтся, що задача описання з точністю до ізоморфізму всіх розширень виду $G_{m,s,n}$ $(s > 1$, $n > 1$, $m$ --- довільне натуральне число) є дикою. Показується також, що дикою є задача описання з точністю до спряженості скінченних $p$-підгруп групи $GL(n,K)$ при деяких $n$, де $K$ --- кільце цілих чисел або кільце цілих $p$-адичних чисел.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2743
ISSN: 0869-0782
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри алгебри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PAPER7.pdf319.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.