Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8154
Title: КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ: ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ТА МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ
Authors: Гаврилко, Петро Петрович
Кужелєв, Михайло Олександрович
Keywords: корпоративні відносини, банківський сектор, корпоративні конфлікти, корпоративний процес, підприємницька функція, оцінка клієнтської бази, маркетингова стратегія, оптимізація конкурентоспроможності банку, фінансова безпека банків, загрози фінансовій безпеці банківської установи, забезпечення фінансової безпеки банку
Issue Date: 2016
Publisher: Рівне- Новий Сонч : Волинські обереги
Citation: Корпоративні відносини в банківському секторі : фінансові механізми та маркетин- гові стратегії : моногр. / П. П. Гаврилко, М. О. Кужелєв, І. Г. Брітченко. – Рівне- Новий Сонч : Волин. обереги, 2016. – 228 с.
Abstract: У монографії досліджено концептуальні основи формування й розвитку системи корпора- тивних відносин, що виникають у зв’язку з функціонуванням банківського сектору. Дослід- жено сутність корпоративних конфліктів, виявлено причини їх виникнення й запропоновано механізми захисту інтересів суб’єктів корпоративного процесу. Досліджено проблему розвитку підприємницької функції в системі корпоративних від- носин, визначено особливості використання підприємницької функції в банківському секторі. Розглянуто методи оцінки клієнтської бази комерційного банку, досліджено маркетингову стратегію утримання клієнта як інструмент оптимізації конкурентоспроможності банку, а також запропоновано стратегію підвищення конкурентоспроможності банків України в умовах інтеграції до ЄС. Висвітлено питання формування фінансової безпеки банків в системі корпоративних відносин, досліджено основні загрози фінансовій безпеці банківської установи та запропоно- вано концептуальні основи формування механізму забезпечення фінансової безпеки банку. Для викладачів і науковців, студентів, аспірантів, практиків, працівників органів держав- ного управління, а також усіх, хто цікавиться цією науковою проблемою.
Description: У монографії досліджено концептуальні основи формування й розвитку системи корпора- тивних відносин, що виникають у зв’язку з функціонуванням банківського сектору. Дослід- жено сутність корпоративних конфліктів, виявлено причини їх виникнення й запропоновано механізми захисту інтересів суб’єктів корпоративного процесу. Досліджено проблему розвитку підприємницької функції в системі корпоративних від- носин, визначено особливості використання підприємницької функції в банківському секторі. Розглянуто методи оцінки клієнтської бази комерційного банку, досліджено маркетингову стратегію утримання клієнта як інструмент оптимізації конкурентоспроможності банку, а також запропоновано стратегію підвищення конкурентоспроможності банків України в умовах інтеграції до ЄС. Висвітлено питання формування фінансової безпеки банків в системі корпоративних відносин, досліджено основні загрози фінансовій безпеці банківської установи та запропоно- вано концептуальні основи формування механізму забезпечення фінансової безпеки банку. Для викладачів і науковців, студентів, аспірантів, практиків, працівників органів держав- ного управління, а також усіх, хто цікавиться цією науковою проблемою.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8154
Appears in Collections:Наукові праці кафедри фінансів і банківської справиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.