Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9386
Title: Облік витрат і формування собівартості автотранспортних перевезень
Other Titles: Cost accounting and formation of the cost road transport
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Остап'юк, Мирослав Ярославович
Ценклер, Наталія Іванівна
Keywords: Бухгалтерський облік: Витрати., Облік, витрати, собівартість, транспортні перевезення
Issue Date: 28-Nov-2013
Publisher: Мукачівський державний університет
Citation: Даньків Й.Я. Облік витрат і формування собівартості автотранспортних перевезень / Й.Я. Даньків, М.Я.Остап'юк, Н.І. Ценклер // Тези: Інтернет-конференція МДУ Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції, 2013 р., 28 листопада, м. Мукачево. – 246с.-Електронний доступ:http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/01/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-2013-17.01.14.pdf С.50-54.
Series/Report no.: Тези інтернет-конференції;
Abstract: Виробнича діяльність підприємств автомобільного транспорту загального користування досить різноманітна. Вони виконують основний об'єм перевезень на внутріміських, внутріобласних, міжміських та міжнародних магістралях. За формою власності, автотранспортні підприємства (АТП) поділяються на державні, із змішаною формою власності та приватні. За цих умов важливе значення на підприємствах автотранспорту має належна організацію обліку. Якщо в плані обліку основних засобів, матеріальних цінностей, заробітної плати, відрахувань на соціальні потреби, грошових коштів та інших об'єктів обліку існує майже єдина, характерна для всіх галузей України методика, то в плані обліку і калькулювання автомобільних послуг, на сьогодні немає чіткої облікової політики. Тому нами запропонована методика обліку витрат і калькулювання собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті України з врахуванням набутого теоретичного та практичного досвіду.
Description: Досліджені питання складу витрат автотранспортних перевезень, їх обліку і формування собівартості.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9386
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.