Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31569
Title: ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ У РЕГІОНІ
Authors: Сливка, Марина
Keywords: готельно-ресторанна справа, туризм, готельно-рестораний бізнес, соціально-еконочмічні чинники
Issue Date: Nov-2020
Publisher: ПП «ПÓСВІТ»
Citation: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІХ: синергія в розвитку науки та освіти / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон – Київ: Посвіт, 2020. 300 с.
Abstract: Зростання суспільного доброботу супроводжується збільшенням витрат на готельні та ресторанні послуги. Вагомий вплив на розвиток готельно-ресторанного галузі робить законодавчо-правова складова їх функціонування. За допомогою прийняття законодавчих актів, що регламентують діяльність суб’єктів готельно-ресторанної галузі, створюється нормативно-правова база: податкове і трудове законодавство; правила ліцензування; санітарно-гігієнічні вимоги; правила пожежної безпеки; закони про права споживачів та ін.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31569
ISSN: 978-617-7235-50-6
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.tif6.65 MBTIFFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.